Öğrenci - Giden

Erasmus programı çerçevesinde;

• Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

• Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

desteklenmektedir.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamaktadır. Yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, varolan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.
Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca hibeli olarak yalnız bir defa faydalanabilir; hareketliliğe ikinci defa katılım ancak hibesiz olarak gerçekleştirilebilir. Öğrencinin Erasmus Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden hibeli olarak faydalanılmasına engel değildir.

2012/2013 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

• Lisans öğrencileri için asgari 2.20 / 4.00 (70/100) not ortalaması
• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması
• Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %50'si, yabancı dil sınav notlartının %50'si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir.2012 / 2013 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Ülkeler

Aylık Hibe Miktarı (€)

Avusturya

476

Belçika

448

Bulgaristan

281

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

375

Çek Cumhuriyeti

377

Almanya

425

Danimarka

601

Estonya

339

İspanya

438

Finlandiya

535

Fransa

520

İngiltere

602

Yunanistan

425

Macaristan

355

İrlanda

489

İtalya

477

Litvanya

325

Lüksemburg

448

Letonya

333

Malta

368

Hollanda

466

Polonya

345

Portekiz

381

Romanya

312

İsveç

531

Slovenya

401

Slovak Cumhuriyeti

358

 

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, toplam hibenin %80'i ilk taksit olarka ödenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre süreler ve hibeler öngörü olarak ve azamî (üst sınır) olarak belirlenir.

Faaliyetler tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili faaliyet süresi ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Fiili faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.

Öğrencilere faaliyet sürelerine uygun olarak hibe verilmesi esastır. Ancak ilk dönem için seçilmiş öğrencilerin faaliyetlerini ikinci döneme de uzatmak istemeleri halinde ve süre uzatımları için hibe olmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencilerin hibesiz olarak ikinci dönem kalmasına izin verilebilir. İsteyen öğrenciler hakkazandıkları hibeden feragat ederek, hareketlilikten hibesiz olarka faydalanabilirler.


Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler :

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır.

Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez. Ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir. Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar. yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kuruma yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

Erasmus Programı Ne Değildir ?

• Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
• Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
• Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.


Erasmus Programı;

• Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Birimi daha önceden hazırladığı ve ilan ettiği Erasmus Takvimi çerçevesinde ilgili tarihlerde LLP/Erasmus Tanıtım Seminerleri düzenler. Ayrıca, AUİM çalışanları programa katılmak isteyen öğrencilere ofis görüşme saatleri çerçevesinde danışmanlık yaparlar.
• Ders / Üniversite seçimi; Erasmus aday öğrencileri gitmek istedikleri partner üniversitedeki bölüm ve dersler hakkında Erasmus Bölüm Koordinatörlerine danışırlar.

Başvuru 

  • Başvuru tarihleri

Erasmus Kurum Koordinatörü, Ulusal Ajans tarafından açıklanan LLP/Erasmus Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde geçerli olacak başvuru tarihlerini e-mail aracılığı ile Erasmus Bölüm Koordinatörleri’ne ve posterler ile AUİM internet sayfası aracılığı ile de tüm Üniversite mensup ve öğrencilerine duyurur.

  • Başvuru Ön Koşulları

Erasmus Programı aracılığıyla yurtdışındaki partner üniversitelerimizden birinde 1 veya 2 yarıyıl okumak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

Ön Lisans ve Lisans

• Başvurulan Bölüm’ün bir Erasmus İkili Anlaşması olması
• Transkriptinde Genel Not Ortalamasının en az 2,20 / 4,00 olması
• Daha önce Erasmus öğrencisi olmamış olmak...

Lisansüstü

• Başvurulan Bölüm’ün bir Erasmus İkili Anlaşması olması
• Öğrencinin son transkriptinde Genel Not Ortalamasının yüksek lisans için en az 2,50 / 4,00 olması

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.
Öğrencilerin genel ve özel şartları sağlamaları durumunda, psikolojik olarak değişimden yararlanmasının uygun olmadığına ancak hastane raporu ile karar verilebilir.

  • Gerekli Belgeler

Erasmus adayı, belirtilen başvuru formunu doldurup, 2 resim ve 1 transkript ile birlikte Erasmus Bölüm Koordinatörüne teslim eder.
Erasmus Bölüm Koordinatörü, kendi bölümünden LLP/Erasmus programına başvuracak tüm öğrencilerin belgelerini, “bölüm Erasmus aday listesi”, öğrencilerin başvurdukları partner üniversite öğrenim dili bilgisini içeren bir üstyazı ile birlikte son başvuru tarihine dek Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne iletir.
Erasmus Bölüm Koordinatörü başvurulardan bir kopya da kendi dosyasına koyar.
 

Erasmus Öğrenci Seçim Süreci

Yabancı Dil Sınavı - Tüm adaylar Yabancı Diller Merkezi tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girerler.
Erasmus Sıralama Puanının Hesaplanması

• Genel Not Ortalamasının % 50'si
• Yabancı Dil Puanının % 50'si hesaplanacaktır.

 

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği, diğer adıyla “Yerleştirme”, bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliği Programından faydalanabilirler.

Yerleştirme Süreleri

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yerleştirilecek olan öğrencilerin en az 3 ay, en fazla 12 ay süreyle staj yapma hakları bulunmaktadır.Kısa dönem yüksek mesleki öğrenim programları (önlisans) için bu süre en az 2 hafta olabilir. Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.

İşletmeler

Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

Diğer Kuruluşlar

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilemez:

Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları

AB programını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

Başvuru,Seçim ve İlan Süreci

Erasmus staj hareketliliği dahilinde öğrenci kabul edebilecek kurumların duyuruları internet sayfamızda ilan edilir. Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumlarla kendileri doğrudan iletişime geçip staj onaylarını aldıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine ilan edilen tarihler arasında başvurularını yaparlar. Yapılan başvurular, Rektörlük Makamı’nın görevlendirmesiyle kurulan bir komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlar ilan edilir.

Seçim Kriterleri

Staj seçimlerinde %55 GPA, %45 yabancı dildir.

Maddi Destek

Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar. Öğrencilere verilecek olan aylik hibenin miktarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenerek Uygulama El Kitabı’nda ilan edilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Erasmus’a olan talebin katlanarak artması, Ulusal Ajans tarafından dağıtılan hibenin miktarında kesintilere yol açabilmekte ve kurumların her yıl talep ettikleri miktarda hibe alamama olasılıkları doğmaktadır. Böyle bir durumda Ulusal Ajans’ın yaptığı ek hibe çağrısına cevap verilir. Ek hibenin de tahsis edilememesi durumunda, seçilmiş olan öğrenciler isterlerse “hibesiz” olarak staj faaliyetinden yararlanabilirler.

Seçildikten sonra

Öğrenciler seçildikten sonra, hem İEÜ hem de Staj yapacakları kurum tarafından onaylanması gereken Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahüdü belgesini hazırlayarak gerekli imzaları tamamladıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim ederler.

Staj Hareketliliği programından hibeli olarak yararlanacak olan öğrenciler Euro hesap numarası bilgilerini ofisimize dilekçe aracılığıyla iletirler ve bu bilgilere göre kendileriyle hibe sözleşmesi imzalanır.

Hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben öğrencilerin alacakları toplam hibe tutarının %80′lik kısmı belirtilen Euro hesap numaralarına aktarılır.

Üniversitemizde staj yapmak isteyen yabancı öğrenciler, taslak iş planlarını sunarak Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurmalıdır.
 Yukarı