Farabi Programı

“Farabi Değişim Programı”, Türkiye’deki üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programı iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Nuh Naci Yazgan Üniversites’nin, Farabi Programı kapsamında hemüz ile işbirliği protokolü bulunmamaktadır.

Gelecek yıl, Farabi Programı kapsamında, NNYÜ’nün işbirliği içerisinde olduğu üniversitelerde değişim öğrencisi olmak üzere başvurmak isteyen öğrenciler ofisimizle iletişime geçebilirler. Daha fazla bilgi için YÖK'ün resmi Farabi sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://farabi.yok.gov.tr

Faydalı linkler

  • Öğrenciler için 50 soruda Farabi Programı el kitabı. https://farabi.yok.gov.tr/farabicep50/files/publication.pdf
  • Farabi Değişim programı el kitabı. https://farabi.yok.gov.tr/farabielkitabi/index.html
  • Farabi Değişim programı Mevzuatı. http://farabi.yok.gov.tr//files/2952aa6dd4869622e2675bd73e7a2679.pdf
  • Farabi Değişim programı esas ve usulleri. http://farabi.yok.gov.tr/files/76fecc05b8eb27b6336cd801c23484b2.pdfYukarı