Erasmus Programı Hakkında

 

NNYÜ Erasmus sayfasını ziyaret etmek için bu linke tıklayınız.

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

Erasmus altında yürütülen faaliyetler nelerdir?

Erasmus programı altında Öğrenci Hareketliliği ve Personel Hareketliliği olmak üzere 2 ana başlık vardır. Öğrenci Hareketliliği kendi içince öğrenim ve staj hareketliliği olarak ikiye ayrılır. Personel Hareketliliği ise kendi içinde ders verme hareketliliği ve eğitim alma olarak ikiye ayrılır.

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)

Erasmus programına katılabilmek için yükseköğretim kurumlarının Avrupa Komisyonu tarafından verilen Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne sahip olmaları gerekir. Öğrenci staj hareketliliği ve personel eğitimi hareketliliği programlarını, yalnızca “genişletilmiş” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar yürütebilir. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 2012 yılında genişletilmiş EÜB almaya hak kazanmıştır.

Ulusal Ajans

Erasmus programının ulusal koordinasyonu ve Avrupa Komisyonu ile aradaki bağlantıyı her ülkenin kendi “Ulusal Ajans”ı sağlar. Ulusal ajansların görevi programın kurallarını kendi ülkelerinde açıklamak, uygulama esaslarını belirlemek ve Avrupa Komisyonu’ndan alınan hibeleri kurumlar arasında paylaştırmaktır.Türkiye Ulusal Ajansı ile ilgili bilgiye http://www.ua.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Yukarı