FACULTY OF ARTS AND SCIENCES

    BÖLÜMLER     

   Psikoloji 

  

Psikoloji biliminin doğuşu başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğasına dair bıraktıkları yazılara dayanmaktadır. Psikoloji, Yunanca psyche (ruh) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini bilimsel ve deneysel yöntemlerle inceleyen ve bunların altında yatan nedenleri psikolojik ve fizyolojik yönden araştıran, bu davranışların oluşumunda hangi duygusal, sosyal, gelişimsel faktörlerin olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji bilimi, düşünme, öğrenme, algılama gibi çeşitli etkinlikleri ele alır ve inceler. Bu etkinlikleri tanımlar, nasıl ve neden oluştuklarını açıklar. Psikoloji, açıkladığı davranışlardan elde ettiği bilimsel bulgulara dayanarak genel prensiplere de ulaşmaya çalışır.

Psikoloji biliminde insanın farklı yönleri belirli alt alanlara bölünerek incelenmektedir. Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Endüstri\Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji başlıkları bu alt alanlardandır.Psikoloji bilimi uzun yıllardır var olan dünyaca ünlü bilim adamlarının katkılarıyla gelişen ve günümüzde toplumun olmazsa olmazlarından olan, insanın var olduğu her yerde ihtiyaç duyulan bir bilim dalı haline gelmiştir.

    İletişim Bilgisi 

     Telefon    : (0352) 324 00 00      Faks   : (0352) 324 00 04     

     E-posta   : info@nny.edu.trYukarı